MBA/MPA/MLE交纳学费帐号

发布时间:2007-03-05浏览次数:17352

MBA/MPA/MLE交纳学费帐号

被录取到合肥的学员交费:

    开户行:中国银行合肥市金寨路支行

    开户名称:中国科学技术大学

    帐号:493300021708094001

被录取到苏州的学员交费:

    开户行:交通银行金鸡湖路支行

    开户名称:园区预算外资金专户(中科大)

    帐号:(325)605000018000649962